នាទីសួនកំណាព្យ៖ ច្បាប់ប្រុស

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

នាទីសួនកំណាព្យ៖ ច្បាប់ប្រុស

សកស្រង់ចេញពី៖ សៀវភៅច្បាប់ផ្សេងៗបោះពុម្ភដោយពុទ្ធសាសនៈបណ្ឌិតក្នុង ព.ស.២៥៣៩ និពន្ធដោយកវីភិរម្យភាសាអ៊ូ ហៅង៉ុយ ឬ លោកគ្រូអាចារ្យចុង

សូត្រដោយ៖ លោក ចាន់ សុធី

កំដរទ្រសោដោយ៖ លោក យ៉ង់ ពៅ

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz រៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ ម៉ោង ២០ម៉៣០នាទី

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា