គ.ជ.បបើកអោយបក្សនយោបាយតវ៉ារយះពេល៧២ម៉ោង ចំពោះលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រអាត្តិទី៦

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ដោយ លោក ចន ណារិទ្ធ ៖

ខាងក្រោមនេះ គឺជាសេចក្តីសម្រេចទាំងស្រុង ស្តីពីការប្រកាសលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៦ របស់ គ.ជ.ប ៖