តារាងលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ន នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៦ ឆ្នាំ២០១៨

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១​ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ —