នាទីស្រាវជ្រាវប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ខ្មែរ៖ សិល្បៈចម្លាក់ក្បាច់ក្បូរបង្ហាញពីភាពសម្បូររុងរឿងក្នុងសង្គមខ្មែរ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

នាទីស្រាវជ្រាវប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ខ្មែរ៖ សិល្បៈចម្លាក់ក្បាច់ក្បូរបង្ហាញពីភាពសម្បូររុងរឿងក្នុងសង្គមខ្មែរ

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz វេសាម៉ោង ៩ម៉០០ ព្រឹក រៀងរាល់ថ្ងៃ សៅរ៍និងអាទិត្យ

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធី នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា