រូបថតប្រចាំសប្តាហ៍៖ ទេសភាពបៃតងនៃព្រៃកោងកាង ក្នុងខេត្តកោះកុង

AKP កោះកុង ថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ —

នេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៃព្រៃកោងកាងមួយកន្លែង ដែលជាគោលដៅទេសចរណ៍បៃតង នៅក្នុងខេត្តកោះកុង ដែលមានចម្ងាយមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីទីរួមខេត្ត។

ដោយ ផាវ ប៊ុនធី & ជា វណ្ណៈ