លោក គង់ វិតាណៈ អញ្ជើញបើកកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៨ របស់លេខាធិការដ្ឋាន ត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនខេត្តព្រះសីហនុ

AKP ព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ —

លោក គង់ វិតាណ: អភិបាលរងខេត្ត និងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខេត្តព្រះសីហនុ អញ្ជើញជាអធិបតីបើកកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការអនុវត្តផែនការយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ប្រចាំឆមាសទី១ របស់លេខាធិការដ្ឋាន ត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនខេត្តព្រះសីហនុ នារសៀលថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ងូ សុមុនី