ក្រសួងការងារកំណត់កាលវិភាគ នៃការចរចាប្រាក់ឈ្នួល អប្បបរមារបស់កម្មករសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា អត្ថបទ៖ដោយលោក ជួន បូណា

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាល វិជ្ជាជីវៈ បានដាក់កាលវិភាគ នៃការចរចាប្រាក់ឈ្នួល អប្បបរមាផ្នែកវាយនភណ្ឌកាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩​ ដើម្បីស្របតាមគោលនយោបាយ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលតែងតែតំឡើង ប្រាក់ឈ្នួលជូន កម្មករ-កម្មការិនី ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោមបន្ថែម៖