រដ្ឋបាលជលផលខេត្ត សហការជាមួយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ចុះបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទនៅតំបន់ជាប់បឹងទន្លេសាប

AKP កំពង់ឆ្នាំង ថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨-

រដ្ឋបាលជលផលខេត្ត សហការជាមួយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ព្រមទាំងសហគមន៍នេសាទនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ចុះទប់ស្កាត់ និងបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទ នៅក្នុងតំបន់ទំនាបបឹងទន្លេសាប ក្នុងដែនគ្រប់គ្រងរបស់ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង នាថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ បៃ ស៊ីថុន