ឯកឧត្តម ថេង បញ្ញាធន អញ្ជើញបើកកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពីការចាប់ផ្តើមដំណើរការអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រ ជុំទី១២ ឆ្នាំ២០១៨ នៅខេត្តសៀមរាប

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នំា២០១៨-

ឯកឧត្តម ថេង បញ្ញាធន ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកផែនការ នៃក្រសួងផែនការ អញ្ជើញជាអធិបតី បើកកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពីការចាប់ផ្តើមដំណើរការអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រ ជុំទី១២ ឆ្នាំ២០១៨ នៅខេត្តសៀមរាប នាព្រឹកថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នំា២០១៨។

រូបថត៖ ឃុត សៅ