លោក ឈិន សេងងួន ទទួលជួបពិភាក្សាជាមួយគណៈប្រតិភូទីក្រុងអ៊ូស៊ី នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន នៅក្រុងព្រះសីហនុ

AKP ព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ —

លោក ឈិន សេងងួន អភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុ ទទួលជួបពិភាក្សាជាមួយគណៈប្រតិភូក្រុងអ៊ូស៊ី (Wuxi) នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ដឹកនាំដោយលោក Wu Changing ប្រធានការិយាល័យផ្នែកធនធានមនុស្ស និងសុវត្ថិភាពសង្គម នៃទីក្រុងអ៊ូស៊ី នាថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៅក្រុងព្រះសីហនុ។

រូបថត៖ ងូ សុមុនី