សម្តេ ចតេជោ ហ៊ុន សែន ជួបសំណេះសំណាលជាមួយកម្មករចំនួន៥២លើក ក្នុងរយៈពេលជិតមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ដោយ លោក ចន ណារិទ្ធ៖

គិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២ ០១៧ រហូតដល់ថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨នេះ សម្តេ ចតេជោ ហ៊ុន សែន ជួបបងប្អូនប្រធានរដ្ឋបាល ប្រធានក្រុម ប្រធានផ្នែកនិងបងប្អូនកម្មករនិយោជិតទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រព័ន្ធមានចំនួន៥២លើកដែលមានចំនួនសរុបជិត ៧២០,០ ០០នាក់ ៕