ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន ប្រគល់រង្វាន់ជ័យលាភីថ្នាក់ជាតិជូនដល់និស្សិតចូលរួមប្រកួតប្រជែងការយល់ដឹងអំពីអាស៊ាន ឆ្នាំ២០១៨

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ប្រគល់រង្វាន់ជ័យលាភីថ្នាក់ជាតិ ជូនដល់និស្សិតចូលរួមការប្រកួតប្រជែងការយល់ដឹងអំពីអាស៊ាន ឆ្នាំ២០១៨ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៅភ្នំពេញ ។

រូបថត៖ ឡាញ់ វិសាល