កម្មវិធី «ជីវិតយើងសង្គមយើង»ក្រោមប្រធានបទ«លើកកម្ពស់អនាម័យ និងបង្ការគ្រោះថ្នាក់ក្នុងពេលទឹកជំនន់ »សូមអញ្ជើញ តាមដានស្តាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖ សម្របសម្រួល ដោយលោក ថុល ងនថៃ ៖

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ថ្ងៃ១១រោច ខែទុ.សាឍ ឆ្នាំច សំរឹទ្ឋស័ក ព.ស២៥៦២ ត្រូវនិងថ្ងៃ អង្គារ៍ ទី ០៧ សីហា ឆ្នាំ២០១៨

កម្មវិធី«ជីវិតយើង-សង្គមយើង» វិទ្យុជាតិកម្ពុជាសហការផលិតជាមួយក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

នាទី(អប់រំលើកកម្ពស់អនាម័មជនបទ)ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ ថ្ងៃ អង្គារ៍ ទី ១៤ សីហា ២០១៨

« លើកកម្ពស់អនាម័យ និងបង្ការគ្រោះថ្នាក់ក្នុងពេលទឹកជំនន់ »

1- លោក ជុំ សុភារិទ្ឋ ប្រធានការិយាល័យទឹកស្អាត នៃនាយកដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ទឹកជនបទ ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

2-លោក ថី ចន្ទោ អនុប្រធានការិសុខភាពសហគមន៍ នៃក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ។

សូមអញ្ជើញ តាមដានស្តាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាAM918KHzនិងFM105.70 MHz ដោយមេត្រី ។