ឯកឧត្តម ឃឹម ប៊ុនសុង និងលោកជំទាវ អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ៤០០នាក់ នៅស្រុកស្វាយលើ

AKP ខេត្តសៀមរាប ថ្ងៃទី០៥ ខែសីហា ឆ្នំា២០១៨–

ឯកឧត្តម ឃឹម ប៊ុនសុង អភិបាលខេត្តសៀមរាប និងលោកជំទាវ អញ្ជើញជួបសំណេះសំ ណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ ប្រមាណ៤០០នាក់ នៅឃុំខ្នងភ្នំ ស្រុកស្វាយលើ ខេត្តសៀមរាប នាថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ឃុត សៅ