ព្រះធម៌ទេសនា៖ ការចូលព្រះវស្សារបស់ព្រះសង្ឃ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

ព្រះធម៌ទេសនា៖ ការចូលព្រះវស្សារបស់ព្រះសង្ឃ

សម្តែងព្រះធម៌ដោយ៖ ព្រះតេជគុណ ផុន សាវ៉េត ព្រះអង្គជាសង្ឃគណធមយុទ្ធតិកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា