បទយកការណ៏ស្តីពី ក្រសួងកសិកម្មជំរុញអោយកសិករផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ធ្វើកសិកម្មតាមយថាផល មកធ្វើតាមបែបទំនើបកម្ម

នាយកដ្ឋានព័ត៌មានក្នុង និងក្រៅប្រទេស​នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិ​កម្ពុជា ៖ ផលិតដោយ៖ លោកស្រី សន សាវិន