ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន និងលោកជំទាវ Kang Kyung-Wha ធ្វើជាសហប្រធានកិច្ចប្រជុំអាស៊ានបូក១ ជាមួយសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ

AKP សិង្ហបុរី ថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវ Kang Kyung-Wha រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ អញ្ជើញ ជាសហប្រធានកិច្ចប្រជុំអាស៊ានបូក១ ជាមួយសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ នៅប្រទេសសិង្ហបុរី នាព្រឹកថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ក្រសួងការបរទេស