សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា វាយតម្លៃថា ការបោះឆ្នោតជ្រើស​តាំង​តំណាង​រាស្រ្ត នីតិកាលទី៦នេះ ប្រព្រឹត្តិទៅក្នុងបរិយាកាសល្អ គ្មានអំពើហិង្សា គ្មានការបំភិតបំភ័យ និងគ្មានការគំរាមកំហែង

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨—