អាជ្ញាធរ រួមជាមួយមន្រ្តីជំនាញ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ កំពុងមមាញឹកជួយរំដោះដំណាំស្រូវកសិករ ពីជំនន់ទឹកភ្លៀង នៅស្រុកមង្គលបូរី

AKP បន្ទាយមានជ័យ ថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ —

អាជ្ញាធរដែនដី រួមជាមួយមន្ត្រីជំនាញ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ កំពុងមមាញឹកជួយរំដោះដំណាំ ស្រូវស្រាលបង្កើន រដូវប្រមាណជាង ២.០០០ហិកតា របស់កសិករ នៅមូលដ្ឋានមួយចំនួនក្នុងស្រុកមង្គលបូរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ពីជំនន់ទឹកភ្លៀង នារសៀលថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ឈុន សារ៉ាត