គណៈកម្មការឃុំ-សង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោត មណ្ឌលអនុវិទ្យាល័យសម្តេចឪ ក្រុងព្រះសីហនុ រាប់សន្លឹកឆ្នោត ដែលបោះរួច

AKP ព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ —

គណៈកម្មការឃុំ-សង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោត មណ្ឌលអនុវិទ្យាល័យសម្តេចឪ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ រាប់សន្លឹកឆ្នោត បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត​ នីតិកាលទី៦ នារសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ងូ សុមុនី