ឯកឧត្តម ស៊ិក ប៊ុនហុក អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធស្តីពីការសរុបព្រឹត្តការណ៍ទូទៅនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៦

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម ស៊ិក ប៊ុនហុក ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត រួមជាមួយនឹងសហការី អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធជាតិ និងអន្តរជាតិ ស្តីពីការសរុបព្រឹត្តការណ៍ទូទៅនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត​នីតិកាលទី៦ ឆ្នាំ២០១៨ នារសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ នៅភ្នំពេញ។

រូបថត៖ ឡាញ់ វិសាល