គណៈកម្មការឃុំ-សង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោត សង្កាត់ស្វាយដង្គំ ខេត្តសៀមរាប ចាប់ផ្តើមរាប់សន្លឹកឆ្នោត

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨–

សមាជិក សមាជិកា នៃគណៈកម្មការឃុំ-សង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតសង្កាត់ស្វាយដង្គំ ខេត្តសៀមរាប ចាប់ផ្តើមរាប់សន្លឹកឆ្នោត បន្ទាប់ពីបានបិទការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តនីតិកាលទី៦ នារសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ។

រូបថត៖ ឃុត សៅ