អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ អញ្ជើញឈរតំរង់ជួរជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ ចូលបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៦ នៅក្រុងព្រះសីហនុ

AKP ព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម យន្ត មីន អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ អញ្ជើញឈរតំរង់ជួរជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បីចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៦ នៅក្រុងព្រះសីហនុ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ងូ សុមុនី