សូមអញ្ជើញទស្សនា កម្រងរូបភាព និងរូបភាពប្លែកៗ សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៏បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ដ្រ នីតិកាលទី៦ ឆ្នាំ២០១៨ ដែលអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិយើងខ្ញុំប្រមូលបានជិត១០០សន្លឹក

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖ ដោយ លោក ចន ណារិទ្ធ