បេក្ខជនតំណាងរាស្រ្ត ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត ព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋខេត្តសៀមរាប អញ្ជើញបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៦ នៅការិយាល័យ នានាក្នុងក្រុងសៀមរាប

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ —

បេក្ខជនតំណាងរាស្រ្ត ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត និងប្រជាពលរដ្ឋខេត្តសៀមរាប អញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង តំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៦ នៅការិយាល័យនានា ក្នុងក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប នាព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ឃុត សៅ