ទិដ្ឋភាពមុនពេលបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៦ នៅមណ្ឌលសាលាគរុកោសល្យ និងវិក្រឹត្យការក្រុងតាខ្មៅ

AKP កណ្តាល ថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ —

ទិដ្ឋភាពរួមមុនពេលចាប់ផ្តើមបើកទ្វារការិយាល័យបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៦ នៅការិយាល័យ មណ្ឌលសាលាគរុកោសល្យ និងវិក្រឹត្យការ ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល នាព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ហ៊ុន យុទ្ធគុណ