គយ.សប សង្កាត់បឹងកក់១ ប្រគល់សម្ភារ និងឯកសារបោះឆ្នោត សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៦ ទៅអោយ គ.ក.ប សាលាបឋមសិក្សាទួលគោក

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ —

គណៈកម្មការឃុំ-សង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោត (គយ.សប) បឹងកក់១ ប្រគល់សម្ភារ និងឯកសារបោះឆ្នោត សម្រាប់ការបោះឆ្នោត ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៦ ទៅឲ្យគណៈកម្មការការិយាល័យបោះឆ្នោត (គ.ក.ប)សាលាបឋមសិក្សាទួលគោក សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ឡាញ់ វិសាល