ឯកឧត្តម ស៊ិក ប៊ុនហុក ទទួលជួបជាមួយគណៈប្រតិភូអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិជាន់ខ្ពស់ចំនួន ៣២រូប នៅរាជធានីភ្នំពេញ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម ស៊ិក ប៊ុនហុក ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) និងថ្នាក់ដឹកនាំគ.ជ.ប ទទួលជួបជាមួយគណៈប្រតិភូ អ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិជាន់ខ្ពស់ចំនួន ៣២រូប ដែលរួមមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភា និងសមាជិករដ្ឋសភា មកពីសហគមន៍អឺរ៉ុប នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ នៅភ្នំពេញ។

រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា