បទយកការណ៏ស្តីពី ចរន្តទីផ្សារអចលនទ្រព្យកម្ពុជានៅឆ្នាំ២០១៨នេះ មិនមានការប្រែប្រួលទេ

នាយកដ្ឋានព័ត៌មានក្នុង និងក្រៅប្រទេសនៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ កញ្ញា កងមុន្នីរ៉ា