គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត រៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ស្តីពីសរុបព្រឹត្តិការណ៍ទូទៅនៃដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោត

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ —

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត រៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ស្តីពីសរុបព្រឹត្តិការណ៍ទូទៅនៃដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត​​ នីតិកាលទី៦ និងការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោត និងបញ្ជីទីតាំងការិយាល័យបោះឆ្នោត នៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោត នារសៀលថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ នៅភ្នំពេញ។

រូបថត៖ ឡាញ់ វិសាល