ព្រះធម៌ទេសនា៖ ការចូលព្រះវស្សារបស់ព្រះសង្ឃ

ព្រះធម៌ទេសនា៖ ការចូលព្រះវស្សារបស់ព្រះសង្ឃ

សម្តែងដោយ៖ ព្រះតេជគុណម្ចាស់ឧត្តមចរិយាបណ្ឌិត ឈឹង ប៊ុនឈា ជាព្រះសង្ឃគណមហានិកាយ គង់នៅវត្តស្រៈចក

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និង វិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុ