អ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិចូលរួមឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតកើនដល់ជាង៨ម៉ឺននាក់

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ដោយលោក វ៉ាង ភក្តី៖

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ហៅកាត់ គ.ជ.ប បានឱ្យដឹងនៅល្ងាចថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដានេះថា អ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិចូលរួមឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតកើនដល់ជាង៨ម៉ឺននាក់ ក្នុងនោះអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតអន្តរជាតិចំនួន៣២២នាក់ មកពីប្រទេស ស្ថាប័ន និងស្ថានទូតចំនួន៤២។

ខាងក្រោមនេះ គឺជា សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានទាំងស្រុងរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ៖