គ.ជ.ប អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិជាង២០០នាក់ ចូលយកព័ត៌មានបោះឆ្នោត

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ដោយ លោក វ៉ាង ភក្តី៖

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត(គ.ជ.ប) បានសម្រេចអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិជាង២០៣នាក់ មកពី៦៦អង្គភាព ចូលយកព័ត៌មានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៦ នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៩ ខែកក្កដា ។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានទាំងស្រុងរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ៖