សមាជិកសមាគមចុងភៅកម្ពុជា ជួបជុំគ្នាពិភាក្សាដកស្រង់បទពិសោធន៍ ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈទៅប្រកួតធ្វើម្ហូបនៅប្រទេសថៃ ចិន និងឥណ្ឌា នៅពេលខាងមុខ

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នំា២០១៨–

សមាជិកនៃសមាគមចុងភៅកម្ពុជា មកជួបប្រជុំគ្នាពិភាក្សាដកស្រង់បទពិសោធន៍ នារសៀលថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ នៅខេត្តសៀមរាប ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈប្រកួតធ្វើម្ហូប នៅប្រទេសថៃ ចិន និងឥណ្ឌា នាខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខនេះ។

រូបថត៖ ឃុត សៅ