កម្មវិធី «ជីវិតយើងសង្គមយើង»« អនាម័យលើការលក់ចំណីអាហារតាមសាលារៀននិងតាមទីសាធារណៈ » វាគ្និន ក្រសួងសុខាភិបាល

សួរជំរាបសួរលោកអ្នកនាងជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃ១៣ កើត ខែ ទុ.សាឍ ឆ្នាំច សំរិទ្ឋស័ក ព.ស២៥៦២ គ.ស២០១៨ ត្រូវនឹងថ្ងៃ ពុធ ទី ២៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង១១នេះកម្មវិធី «ជីវិតយើងសង្គមយើង»

វិទ្យុជាតិកម្ពុជាAM918KHzនិងFM105.70 MHz មានប្រធានបទថ្មីមួយទៀត ដើម្បីលើកយកមកពិភក្សា។

ហើយសង្ឃឹមថា វាក៏ជាប្រធានបទមួយ ដែលលោកអ្នកនាងកំពុងតែចង់ដឹងដែរនៅនោះគឺ

« អនាម័យលើការលក់ចំណីអាហារតាមសាលារៀននិងតាមទីសាធារណៈ »

វាគ្និន ក្រសួងសុខាភិបាល

គោលនៃកិច្ចពិភាក្សា

I- ស្ថានភាពអនាម័យចំណីអាហារ II- ប្រសិទ្ឋិភាពនិងតម្លាភាពក្នុងការគ្រប់គ្រង