ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង ជួបប្រជុំជាមួយមន្ត្រីក្រោមឱវាទពាក់ព័ន្ធការងារផ្តល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អភិបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញ អញ្ជើញជួបប្រជុំជាមួយមន្រ្តីក្រោមឱវាទ ពាក់ព័ន្ធការងារផ្តល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋ នារសៀលថ្ងៃទី២៤ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ នៅភ្នំពេញ ដើម្បីផ្តល់ជាអនុសាសន៍មួយចំនួន ដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបានដាក់ឲ្យអនុវត្ត។

រូបថត៖ សួស សំរិត