ឯកឧត្តម ឃឹម ប៊ុនសុង ប្រគល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីចំនួន២.០៥០ប័ណ្ណ ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ នៅភូមិ៣ ក្នុងសង្កាត់គោកចក ក្រុងសៀមរាប

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នំា២០១៨ —

ឯកឧត្តម ឃឹម ប៊ុនសុង អភិបាលខេត្តសៀមរាប អញ្ជើញប្រគល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីចំនួន២.០៥០ប័ណ្ណ ជូនដល់ ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិចំនួន៣ ក្នុងសង្កាត់គោកចក ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ឃុត សៅ