លោក តូច ជឿន អញ្ជើញជាអធិបតី បិទការបោះជំរំវិទ្យាសាស្រ្តលើកទី៣ ស្តីពី ព័ត៌មានវិទ្យាអគ្គិសនី អេឡិចត្រូនិក និងមនុស្សយន្ត នៅខេត្តសៀមរាប

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នំា២០១៨ —

លោក តូច ជឿន អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានយុវជន នៃក្រសួង អប់រំ យុវជន និង កីឡា អញ្ជើញជាអធិបតី បិទការបោះ ជំរំវិទ្យាសាស្ត្រលើកទី៣ ស្តីពីព័ត៌មានវិទ្យាអគ្គិសនី អេឡិចត្រូនិក និងមនុស្សយន្ត នៅខេត្តសៀមរាប នាល្ងាចថ្ងៃទី២១​​ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ។

រូបថត៖ ឃុត សៅ