អាជ្ញាធរ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបញ្ជៀសចរាចរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាបណ្តោះអាសន្ន សម្រាប់គណបក្សនយោបាយនានា ដង្ហែរក្បួនឃោសនារកសំលេងបោះឆ្នោត នៅថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដានេះ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ដោយ លោក ចន ណារិទ្ធ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបញ្ជៀសចរាចរ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ជាបណ្តោះអាសន្ន ក្នុងការដង្ហែរក្បួនយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៦ នៅថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៨ របស់គណបក្សនយោបាយនានា ។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងស្រុងរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ និងតម្រាយផ្លូវដែលត្រូវដង្ហែរក្បួនរបស់គណបក្សនយោបាយនានា៖