នាទី៖ បទចម្រៀងជ្រើសរើសអមដោយអត្ថាធិប្បាយ

នាទី៖ បទចម្រៀងជ្រើសរើសអមដោយអត្ថាធិប្បាយ

និពន្ធអត្ថបទដោយ៖ លោកស្រី ស៊ុម គឹមហ៊ាប

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក ឡាច ឡង់ឌី និង លោកស្រី ហ៊ុល កុលធីតា

បច្ចេកទេសស្រាវជ្រាវ និង បញ្ចូលបទភ្លេងដោយ៖ លោក សន្ទនា

ចាក់ផ្សាយ៖ រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ និង អាទិត្យ វេសាម៉ោង ២៣ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ជុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំFM 105.70MHz

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា