ជំនន់ទឹកភ្លៀងកាត់ផ្តាច់ទាំងស្រុងផ្លូវមួយចំនួនក្នុងស្រុកភ្នំស្រួច និងធ្វើឱ្យចរាចរណ៍នៅផ្លូវជាតិលេខ៤ ត្រូវបានផ្អាកសម្រាប់រថយន្តធុនធំ

AKP កំពង់ស្ពឺ

ទឹកភ្លៀងបានបន្តធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា រហូតដល់ថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ដែលបណ្តាលឱ្យស្រុកមួយចំនួនក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ រងការប៉ះពាល់ និងខូចខាតដំណាំស្រូវ ក្នុងនោះផ្លូវទៅកាន់ភូមិ ឃុំមួយចំនួន ពុំអាចធ្វើចរាចរណ៍ទៅមកបាន។ ជំនន់ទឹកភ្លៀងនេះ ក៏បានធ្វើឱ្យចរាចរណ៍នៅផ្លូវជាតិលេខ៤ ត្រូវបានផ្អាកសម្រាប់រថយន្តធុនធំ។

រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា