អបអរសាទរ ខួបទី៦០ឆ្នាំ នៃទំនាក់ទំនងការទូត កម្ពុជា-ចិន ១៩ កក្កដា ១៩៥៨ – ១៩ កក្កដា ២០១៨

AKP ភ្នំពេញ 

រូប​ថត៖ AKP