ពិធីបដិសណ្ឋារកិច្ចអបអរសាទរខួបទី ៦០ នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងចិននិងកម្ពុជាប្រារព្ធធ្វើនៅក្រុងប៉េកាំង

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖ ប្រភពពីវិទ្យុមិត្តភាពកម្ពុជា ចិន

https://www.youtube.com/watch?v=ne7xyMYG3U0&feature=youtu.be