ឯកឧត្តម ឃឹម ប៊ុនសុង អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងហាត់ប្រាណ នៅសួនច្បារមុខព្រះរាជដំណាក់ ខេត្តសៀមរាប

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នំា២០១៨ —

ឯកឧត្តម ឃឹម ប៊ុនសុង អភិបាលខេត្តសៀមរាប អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូន ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលកំពុងហាត់ប្រាណ នៅសួនច្បារមុខព្រះរាជដំណាក់ ខេត្តសៀមរាប នាល្ងាចថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ឃុត សៅ