នាទីសួនកំណាព្យៈ គេមានគុណលើយើង និងយើងមានគុណលើគេ (ភាគទី៣)ជាភាគបញ្ចប់

នាទីសួនកំណាព្យ៖ គេមានគុណលើយើង និងយើងមានគុណលើគេ (ភាគទី៣)ជាភាគបញ្ចប់

និពន្ធដោយ៖ លោក លី ហាក់សេង

សូត្រដោយ៖ លោក ចាន់ សុធី

កំដរទ្រខ្មែរដោយ៖ លោក ចឹក សំណាង

ចាក់ផ្សាយ៖ រៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ វាលាម៉ោង២០ម៉៣០

តាមរយ៖ វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និង វិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា