គ.ជ.ប រៀបចំទុកដាក់សន្លឹកឆ្នោតក្នុងឃ្លាំង ដើម្បីត្រៀមចែកជូនទៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតទាំង២៥ រាជធានី ខេត្ត

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ —

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) ដឹកជញ្ជូនសន្លឹកឆ្នោតពីរោងពុម្ភ រៀបចំទុកដាក់ក្នុងឃ្លាំងរបស់ គ.ជ.ប ដែលមានទីតាំងនៅសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ៦ ខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ដើម្បីត្រៀមចែកជូនទៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតទាំង ២២.៩៦៧ នៅមណ្ឌលបោះឆ្នោត ២៥ រាជធានី ខេត្ត ឲ្យបានមុន៣៦ម៉ោង នៃថ្ងៃបោះឆ្នោត។

រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា