រាជរដ្ឋាភិបាលចេញសេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការផ្អាកលក់ដូរ និងពិសាគ្រឿងស្រវឹងនៅមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោត និងថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ដ នីតិកាលទី៦ ឆ្នាំ២០១៨

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨​ –