បទ៖ ទឹកចិត្តស្ត្រីខ្មែរ​ (​ កញ្ញា សុខ សូភ័ស្ស )

អនុស្សាវរីយ៍ចាស់ក្នុងយុគ្គសម័យថ្មី

សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកំសាន្តអារម្មណ៍ជាមួយបទចំរៀងរំឭកឡើងវិញនូវអនុស្សាវរីយ៍របស់លោកអ្នកដែលមានក្នុងទសវត្សរ៍ទី៨០ជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

បទ៖ ទឹកចិត្តស្ត្រីខ្មែរ​ (​ កញ្ញា សុខ សូភ័ស្ស )

បទភ្លេង និងទំនុកច្រៀង៖ លោក កៅ លឹមហៀង

សម្រួលតន្ត្រី៖ លោក រិន ធីរ៉ា

សំនៀងដើម៖ លោកស្រី ឆោម ឆវិន

ច្រៀងដោយ៖ កញ្ញា សុខ សូភ័ស្ស

រចនារូបភាព និងវីដេអូ៖ លោក ប៉ាន់ ខែមម៉ានូ

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យជាតិកម្ពុជា