អង្គការ NPO Srolanh Profect បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការជួយសង្គ្រោះបឋមលើកទី៥ ដល់មន្ត្រី និងបុគ្គលិករបស់អជ្ញាធរជាតិអប្សរា

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ —

  អង្គការ NPO Srolanh Project មកពីប្រទេសជប៉ុន  បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបន្ថែម ស្តីពីការជួយសង្គ្រោះបឋមលើកទី៥ ដល់មន្ត្រី និងបុគ្គលិករបស់អជ្ញាធរជាតិអប្សរា ដែលវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះរៀបចំធ្វើឡើងនៅក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប នាថ្ងៃទី០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ។

រូបថត៖ ហង្ស សៀក