បទ៖​ កន្សែងអូនជូនបងយោធា

បទ៖កន្សែងអូនជូនបងយោធា

និពន្ធបទភ្លេង និងទំនុកច្រៀង៖ លោក ប្រាក់ ប៊ុនថន

សំនៀងដើម៖ លោកស្រី លឹម វណ្ណារី

សម្រួលតន្ត្រី៖ លោក រិន ធីរ៉ា

ច្រៀងដោយ៖ កញ្ញា ផន ស្រីឃួច

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា